Archive: ถ่ายภาพมุมสูง

by ผู้พันน้อย - 25 February 2558

ท่องเที่ยวด้วย ร่มบิน Paramotor “คนรักการบิน”

“คนรักการบิน” การท่องเที่ยวมีหลากหลายรูปแบบ  ซึ่งเป้าหมายเดียวกันคือไปให้ถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ และเก็บบรรยากาศรอบข้างที่เราผ่านมาไว้ในความทรงจำ เมื่อมีโอกาสอีกก็สามารถนำมาแบ่งปันความรู้สึก  ให้ผู้คนที่รักของเราได้เข้าใจ  ฟิวลิ่งนั้นๆ วันนี้  กระผม Admin ผู้พันน้อย...