อิ่มบุญ อิ่มใจ ถ่ายภาพ “วันอาสาฬห สักการะสังเวชนีย์ฯ ที่ส่องดาว” จ.สกลนคร

ข่าวสารอัพเดท

by Administrators 2669 Views

SmileSakonJede

     สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่อยู่ เคียงคู่กับพระพุทธศาสนา และพุทธศาสนิกชนชาวไทยมาช้านาน แทบจะแยกออกจากกันไม่ได้เลย ในวันสำคัญทางศาสนา พุทธศาสนิกชาชาวไทยหลายๆท่านคงมีเป้าหมายที่จะไปทำบุญกันแล้ว แล้วถ้าอยากถ่ายภาพด้วยล่ะ จะไปที่ไหนดี SmileTravel ขอนำเสนอข่าว งาน “วันอาสาฬห สักการะสังเวชนีย์ฯ ที่ส่องดาว” จ.สกลนคร กับเพื่อนๆครับ
     จังหวัดสกลนคร ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงาน “วันอาสาฬห สักการะสังเวชนีย์ฯ ที่ส่องดาว” ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2556 ณ วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม (วัดถ้ำพวง) อ.ส่องดาว จ.สกลนคร เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้ศึกษาหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ด้วยการลด ละ เลิกอบายมุข รักษาศีลและปฏิบัติธรรม เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จ.สกลนคร
     บุณยานุช วรรณยิ่ง ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนครพนม กล่าวว่า วันอาสฬหบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 45 ปี ก่อนพุทธศักราช ในขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 คือวันอาสาฬหปุรณมีดิถี หรือวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ อันเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกเป็นปฐมเทศนา คือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แก่ปัญจวัคคีย์ และเพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งใน จ.สกลนคร และจังหวัดต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการรักษาศีลปฏิบัติธรรม เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา จึงได้กำหนดจัดงาน “วันอาสาฬห สักการะสังเวชนีย์ฯ ที่ส่องดาว” ขึ้นในวันที่ 22 ก.ค. 2556 ณ วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม (วัดถ้ำพวง) อ.ส่องดาว จ.สกลนคร

SmileSakonJede2

     โดยกิจกรรมในงานเริ่มเวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จากนั้นจึงนำคณะธรรมทัศนาจรเดินทางไปวันถ้ำอภัยดำรงธรรม อ.ส่องดาว ร่วมพิธีบวชชีพราหมณ์ ฟังพระธรรมเทศนา ถือศีล ปฏิบัติธรรม พิธีงดเหล้าเข้าพรรษา ขบวนแห่โคมบูชาเพื่อเคลื่อนไปเวียนเทียนรอบสังเวชนียสถาน 4 ตำบล อันได้แก่ จำลองสถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน และผู้สนใจร่วมงานบุญเนื่องในวันอาสฬหบูชา และร่วมพิธีเวียนเทียนรอบสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ที่มีแห่งเดียวในภาคอีสาน พร้อมสักการะรูปปั้นพระอาจารย์วัน อุตตโม ณ วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม (ถ้ำพวง) อ.ส่องดาว จ.สกลนคร โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท.นครพนม เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โทร. 0-4251-3490-1
     อิ่มบุญ อิ่มใจ ถ่ายภาพ ไปกับ SmileTavel แล้วอย่าลืมมาให้ทีมงาน อนุโมทนาบุญกันด้วยนะครับ

SmileSakonJede3

เรียบเรียงโดย SunZA
ขอบคุณภาพประกอบจาก infoforthai.com

Comments