มีดดี ฝีมือคนไทย ชมรมคนรักมีด KRM Performance

ทิป เทคนิค

by Administrators 9485 Views

วันนี้ชาว  SmileTravel.in.th  นำเสนอ  อุปกรณ์การท่องเที่ยว  อีกชนิดหนึ่ง
ซึ่งสำคัญมากๆในยุคสมัยนี้
มีด  มีด  มีด

ขอบขอบพระคุณ

นายฮ้อยต่อ  ชมรมคนรักมีด ณ ที่นี้ด้วย

Credits :  www.konrakmeed.com

สามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม และสังคมดีๆได้ในนั้นเลยครับ !!

มีดมีประโยชน์มาก  แต่ถ้าใช้ไม่ถูกวิธีให้โทษเช่นเดียวกันนะครับ !!
ฝากเตือนเอาไว้ด้วย  โปรดใช้สติ  ปัญญา  ในการใช้

KRM 05

KRM 06 KRM 07 KRM 08 KRM 09

KRM 04 KRM 03 KRM 02 KRM 01

บทความโดย  ผู้พันน้อย

Comments