การแข่งขันถ่ายภาพ Canon Photo Marathon 2013 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

ข่าวสารอัพเดท

by Administrators 1760 Views

Canon เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันถ่ายภาพ Canon Photo Marathon 2013 สำหรับผู้ที่มีกล้องดิจิตอล Canon รุ่นใดก็ได้ มีสัญชาติไทย ไม่จำกัดอายุ เพศ และประสบการณ์ โดยผู้เข้าแข่งขันต้องลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขันผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น จำนวนจำกัด 2000 คน ซึ่งการแข่งขันจะมีขึ้นใน วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2556 ณ แมนชั่น 7 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานครฯ

Canon-Photo-Marathon-2013

เงื่อนไขการเข้าร่วมการแข่งขัน

1. ผู้เข้าแข่งขันต้องยอมรับในกฎของการแข่งขันและคำตัดสินของคณะกรรมการ รวมถึงผู้จัดการแข่งขัน
2. ผู้เข้าแข่งขันที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง พร้อมหนังสือยินยอมให้เข้าร่วมการแข่งขันจากผู้ปกครองมายื่นในวันแข่งขัน
3. ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการใช้รูปถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเพื่อวัตถุ ประสงค์ใดๆก็ตามโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆให้แก่ผู้เข้าแข่งขัน
4. ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าแข่งขันที่ละเมิดกฎการแข่งขัน
5. การตัดสินใจใดๆโดยผู้จัดการแข่งขัน และ คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
6. การเข้าร่วมการแข่งขัน ถือเป็นการเห็นด้วยและยอมรับในสัญญาตลอดจนเงื่อนไขที่ผู้จัดการแข่งขันกำหนด
7. การประกวดเปิดรับสมัครสำหรับผู้สมัครที่ใช้กล้องแคนนอน รุ่นใดก็ได้ โดยผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย ไม่จำกัด อายุ เพศ และประสบการณ์
8. ผู้ที่ได้รับรางวัล จะต้องจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ
9. ผู้จัดการแข่งขันไม่มีบริการเรื่องที่จอดรถและค่าใช้จ่ายในการจอดรถ ผู้เข้าแข่งขันต้องรับผิดชอบเรื่องสถานที่จอดรถและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหาก นำรถยนต์ส่วนตัวมาใช้
10. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องศึกษา และ ปฏิบัติตามคู่มือ กฎกติกาการประกวดที่ผู้จัดการประกวดจัดให้ไว้ในอุปกรณ์ที่ผู้เข้าร่วมแข่ง ขันจะได้รับในวันแข่งขัน

กฎและข้อบังคับของการประกวด

1. ผู้เข้าแข่งขันต้องลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันทางเว็บไซด์และมารายงานตัวในวันแข่งขันตั้งแต่เวลา 07.00 -08.30 น.
2. ผู้เข้าแข่งขันต้องใช้กล้องดิจิตอลแคนนอนเท่านั้น (รุ่นใดก็ได้) เพื่อใช้ในการถ่ายภาพระหว่างการแข่งขัน
3. รูปแบบที่ใช้ในการจัดเก็บ (หน่วยความจำ) จะต้องเป็น CF Card หรือ SD Card เท่านั้น ผู้จัดการแข่งขันจะไม่รับผิดชอบต่อกรณีที่เครื่องไม่สามารถอ่านหรือดาวโหลด ไฟล์ภาพได้
4. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันสามารถใช้การเดินทางรูปแบบใดก็ได้ระหว่างการแข่งขัน
5. เกณฑ์การตัดสินมีดังต่อไปนี้
– ความคิดสร้างสรรค์ในการตีความหมายของหัวข้อที่ได้รับ
– การใช้สีและแสงเงา
– องค์ประกอบภาพ
– ความเกี่ยวพันกับหัวข้อการแข่งขัน
6. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้
– ส่งรูปภาพเข้าประกวดตรงตามเวลาที่กำหนด
– รูปที่เข้าประกวดจะต้องถ่ายโดยยึดตามหัวข้อที่กำหนดเป็นหลัก
– รูปที่ถ่ายจะต้องระวังและหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น
– ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องเคารพกฎกติกาขอพื้นที่ที่จัดการแข่งขัน
7. การประกาศผลการตัดสินทั้งหมดจะประกาศอีกครั้งอย่างเป็นทางการภายใน 7 วันหลังจบการแข่งขันทางเว็บไซต์ http://www.canon.co.th/photomarathon2013
8. ภาพดิจิตอลที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพที่ถ่ายโดยผู้เข้าแข่งขัน ในวันแข่งขันที่กำหนดไว้ในแต่ละจังหวัด โดยภาพที่ถ่ายจะต้องเป็นภาพที่ถ่ายในช่วงระหว่างการแข่งขันเท่านั้น ผู้เข้าแข่งขันท่านใดที่ส่งภาพที่ถ่ายไว้ก่อนหน้าวันแข่งขันจะถูกตัดสิทธิ์ การประกวดทันที
9. ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพที่มีความสะเอียดสูงสุดของกล้องที่ใช้ใน การแข่งขันและต้องเป็นไฟล์ JPEG เท่านั้น โดยภาพที่ส่งประกวดจะต้องไม่มีการตกแต่งภาพด้วยซอฟท์แวร์ใดๆทั้งสิ้น
10. ผู้เข้าแข่งขันต้องมารายงานตัว ตั้งแต่เวลา 07.00 – 08.30 น. ณ สถานที่จัดการแข่งขัน หากไม่มารายงานตัวตามวัน และ เวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์
11. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องรายงานตัวเพื่อรับหัวข้อในการถ่ายภาพตามเวลาที่ กำหนด เวลาที่ใช้ในการแข่งขันแต่ละหัวข้อนั้นแตกต่างกันไป โดยที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องบริหาร จัดการเวลาด้วยตนเองในการ

ที่มา : canonlife

Comments