โครงการประกวดภาพถ่าย ภาพที่ฉันเห็นจากงานของในหลวง ๙

ข่าวสารอัพเดท

by Administrators 3044 Views

มีโครงการประกวดภาพถ่ายมาฝากครับ 
โครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ภาพที่ฉันเห็นจากงานของในหลวง” ๙

ลองส่งประกวดกันนะ   มีฝีมือต้องนำออกมาใช้  อย่าเก็บไว้กับตัว  ส่งไปเพื่อให้กรรมการ  “ติเพื่อก่อ”  จะได้พัฒนากันต่อไป

แถมได้รางวัลยิ่งคุ้มค่ามาก  ทั้งถ้วย  โล่รางวัล  หรือใบประกาศเกียรติคุณบัตร  จะสุดยอดมากเลย
โครงการดีๆแบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆนะ

King Photo

โครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ภาพที่ฉันเห็นจากงานของในหลวง” ๙
ระหว่างวันที่  25  มิถุนายน  –  10  กันยายน  2556
ประกาศผลภายในวันที่  30  กันยายน  2556

มีทั้งหมด  4  ประเภท

ประเภทเด็กเล็ก

นักเรียนระดับชั้น  ประถมศึกษา  อยุไม่เกิน  12  ปี

ประเภทนักเรียน

นักเรียนระดับชั้น  ม.1-ม.6  หรือ  ปวช. อายุไม่เกิน  20  ปี

ประเภทเยาวชน

นักศึกษาระดับชั้น  ปวส.  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ที่กำลังศึกษาอยู่

ประเภทประชาชนทั่วไป

ไม่จำกัดอายุ  และการศึกษา

รางวัลการประกวดแต่ละประเภท  (ยกเว้นประเภทเด็กเล็ก)

รางวัลที่   1  เงินรางวัล  20,000  บาท  พร้อมถ้วยรางวัล
รางวัลที่  2  เงินรางวัล  15,000  บาท  พร้อมโล่รางวัล

รางวัลที่  3  เงินรางวัล  10,000  บาทพร้อมโล่รางวัล

รางวัลชมเชย  5  รางวัลๆละ  5,000  บาท  พร้อมโล่รางวัล

ประเภทเด็กเล็ก  ทุนการศึกษา  4,000  บาท ( 1  รางวัล )
3,000  บาท  ( 1  รางวัล )  และ  2,000  บาท  ( 3 รางวัล )
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณบัตร

ระยะเวลาการประกวด
ระหว่างวันที่   25  มิถุนายน  –   10  กันยายน  2556
ประกาศผลภายในวันที่  30  กันยายน  2556
ผ่านเวปไซต์  www.rdpb.go.th  และ
www.ourkingdevelopment.com

กติกา
ให้ส่งในรูปแบบไฟล์  Digital  ความละเอียดไม่ต่ำกว่า  8  ล้านพิกเซล  และต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ  .psd  .jpeg  หรือ  .tiff
โดยตั้งชื่อ  และสถานที่ถ่ายภาพ  อธิบายแนวคิด  พร้อมเล่าเรื่องราวของภาพที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงผลงานของ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ( ไม่เกิน  5  บรรทัด)

โดยผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องระบุ  ชื่อ-นามสกุลจริง  ที่อยู่  และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้  ลงในใบสมัคร  ( ดาวน์โหลดได้ที่  www.ourkingdevelopment.com  หรือ  www.rdpb.go.th )

การส่งผลงาน  พร้อมใบสมัคร

1.ส่งด้วยตนเอง  หรือไปรษณีย์

–  สำนักประชาสัมพันธ์  หรือ  กปร.  เลขที่  2012  ซอยอรุณอมรินทร์  36  ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงบางยี่ขัน  เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร  10240

–  ฝ่ายประสานงาน บริษัท  เบรฟฮาร์ท  มาร์เก็ตติ้ง  คอมมิวนิเคชั่น  จำกัด  1056/61  ถนนรามคำแหง  แขวางหัวหมาก  บางกะปิ  กรุงเทพมหานคร  10240

2.อัพโฟลดไฟล์ลงบนเวปไซต์  www.ourkingdevelopment.com

( รับเฉพาะไฟล์  .jpeg  เท่านั้น )

3.ส่งทางอีเมล์  ourkingdevelopment@gmail.com

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักงานประชาสัมพันธ์  โทร  0-2447-8500-6

ฝ่ายประสานงาน  โทร  0-2735-6988
www.rdpb.go.th  หรือ  www.ourkingdevelopment.com

บทความโดย  ผู้พันน้อย
ขอขอบคุณที่มา  www.ourkingdevelopment.com

Comments