Archive: งานแห่เทียนพรรษา

by Administrators - 17 July 2557

งานประเพณีแห่เทียนพรรษาประโคนชัยเทียนศิลป์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2557...

      ผ่านพ้นไปอีกปีแล้วกับประเพณีการแห่เทียน ที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยกันเลยทีเดียว นั่นก็คือ “งานประเพณีแห่เทียนพรรษาประโคนชัย” จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2557       ประวัติความเป็นมาของงานแห่เทียนเข้าพรรษาของอำเภอประโคนชัย มีความเป็นมาช้านานกว่า70ปี ช่วงแรกเริ่มจะเป็นการแห่เทียนพรรษาโดยเกวียนก่อนจะแทนที่ด้วยโดยกระบะ แล้วมาเป็นรถ6ล้อหรือ10ล้อ...

by Administrators - 25 July 2556

งานแห่เทียนยิ่งใหญ่ 1 ใน 3 ของประเทศ “งานแห่เทียนพรรษาอีสานใต้ ประโคนชัยเทียนศิลป์” จ.บุรีรัมย์...

     ผ่านพ้นไปแล้วกับ “วันเข้าพรรษา” วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่งของไทย พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่อิ่มเอมกับการทำบุญกุศลกันถ้วนหน้า ซึ่งแอดมินคิดว่าเป็นวัฒนธรรมอันดีงามที่น่าชื่นชม และควรดำรงสืบไป เหมือนกับประเพณีที่มาควบคู่กับวันเข้าพรรษานั่นก็คือ “การถวายเทียนเข้าพรรษา” และ “งานแห่เทียนพรรษา” ซึ่งวันนี้ทีมงาม...