Archive: อีสานใต้

by Administrators - 25 July 2556

งานแห่เทียนยิ่งใหญ่ 1 ใน 3 ของประเทศ “งานแห่เทียนพรรษาอีสานใต้ ประโคนชัยเทียนศิลป์” จ.บุรีรัมย์...

     ผ่านพ้นไปแล้วกับ “วันเข้าพรรษา” วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่งของไทย พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่อิ่มเอมกับการทำบุญกุศลกันถ้วนหน้า ซึ่งแอดมินคิดว่าเป็นวัฒนธรรมอันดีงามที่น่าชื่นชม และควรดำรงสืบไป เหมือนกับประเพณีที่มาควบคู่กับวันเข้าพรรษานั่นก็คือ “การถวายเทียนเข้าพรรษา” และ “งานแห่เทียนพรรษา” ซึ่งวันนี้ทีมงาม...