เชิญเที่ยวงาน “เทศกาลเที่ยวหอยหิน กินลำไย ไหว้หลวงปู่ขาว” ประจำปี 2556 จ.หนองบัวลำภู

ข่าวสารอัพเดท

by Administrators 2557 Views

     ในช่วงฤดูฝนที่กำลังผ่านเข้ามา ทำให้การท่องเที่ยวอาจจะไม่คึกคักเท่าที่ควรนัก แต่หลายๆจังหวัดก็ยังมีการจัดงานเทศกาลเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวอยู่อย่างไม่ขาดสาย วันนี้ SmileTravel ขอพาเพื่อนๆไปเที่ยวงาน “เทศกาลเที่ยวหอยหิน กินลำไย ไหว้หลวงปู่ขาว” จังหวัดหนองบัวลำภู โดยรายละเอียดมีดังนี้ครับ

     จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย ขอเชิญผู้ที่สนใจเที่ยวชมงาน “เทศกาลเที่ยวหอยหิน กินลำไย ไหว้หลวงปู่ขาว ประจำปี ๒๕๕๖” ระหว่างวันที่ ๒-๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ลานหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

     นางสาวยุพา ปานรอด ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานเลย กล่าวว่า หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล เป็นวัดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดหนองบัวลำภูที่น่าเข้าไปเยี่ยมชมและสักการะ นอกจากนี้ยังเป็นดินแดนที่นักท่องเที่ยวจะได้ชมแหล่งอารยธรรมทางธรรมชาติ ซากหอยดึกดำบรรพ์ยุคจูราสสิก อายุราว ๑๔๐-๑๕๐ ล้านปี ซึ่งยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เป็นจำนวนมาก กิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ พิธีไหว้หลวงปู่ขาวและกิจกรรมปฏิบัติธรรม ขบวนแห่เทศกาลเที่ยวหอยหิน กินลำไย ไหว้หลวงปู่ขาว ขบวนแห่ของดี ๑๐ หมู่บ้านและขบวนแห่สินค้าทางการเกษตร ๑๐ หมู่บ้าน ประกวดลำไยพันธุ์ดี แข่งขันกินลำไย การประกวดมิสฟอสซิล การประกวดแข่งขันร้องเพลงและทีมหางเครื่อง การแสดงพื้นบ้านของผู้สูงอายุ และเยาวชนผู้ที่สนใจ

     สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน โทร. ๐ ๔๒๐๐ ๐๐๔๘ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย

หลวงปู่ขาว อนาลโย
Smile_HoiHin4

เทพีตัวน้อยในหอยยักษ์
Smile_HoiHin3

ลำใยในหอยยักษ์(เยอะมาก)
Smile_HoiHin5

กำหนดการการจัดงาน
วันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

๐๗.๐๐ น. – ๐๘.๐๐ น. – ขบวนแห่เทศกาลเที่ยวหอยหิน กินลำไย ไหว้หลวงปู่ขาว จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี ๒๕๕๖ พร้อมกัน ณ บริเวณตลาดลานค้าชุมชนบ้านห้วยเดื่อ

๐๘.๐๐ น. – ๐๙.๐๐ น. – ชมขบวนแห่ของดี ๑๐ หมู่บ้านและขบวนแห่สินค้าทางการเกษตร ๑๐ หมู่บ้าน สินค้า OTOP ของจังหวัด เคลื่อนเข้าสู่บริเวณงาน

๐๙.๐๐ น. – ๐๙.๑๕ น. – ประธานในพิธีเดินทางมาถึง ขบวนแห่ต่าง ๆ แสดงผ่านประธาน ในพิธีเปิดเทศกาลเที่ยวหอยหิน กินลำไย ไหว้หลวงปู่ขาว จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี ๒๕๕๖

๐๙.๑๕ น. – ๐๙.๓๐ น. – ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน เทศกาลเที่ยวหอยหิน กินลำไย ไหว้หลวงปู่ขาว จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี ๒๕๕๖

๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. – ประกาศผลการประกวดลำไยพันธุ์ดี พร้อมมอบรางวัล(ประธานในพิธีเปิดมอบรางวัลเวทีกลาง)
– กิจกรรมการแข่งขันกินลำไย
– การแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนร่มเกล้า ( เวทีกลาง )
– ประธานเยี่ยมชมกิจกรรมในงานเทศกาลเที่ยวหอยหิน กินลำไย ไหว้หลวงปู่ขาว จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี ๒๕๕๖

๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. – พักกลางวัน

๑๓.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. – กิจกรรมการแสดงของผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๑ –๕
– กิจกรรมการแสดงดนตรีของเยาวชนตำบล โนนทัน

วันเสาร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๖
๐๖.๐๐ น. – ๐๗.๐๐ น. – พิธีไหว้หลวงปู่ขาวและกิจกรรมปฏิบัติธรรมตามกำหนดการของ อบจ.นภ

๐๗.๐๐ น. – ๐๙.๐๐ น. – ประธานจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเดินทางมาถึงวัดถ้ำกลองเพล

๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. – การประกวดแข่งขันร้องเพลงและทีมหางเครื่องของเยาวชน ตำบลโนนทัน ๑๐ หมู่บ้าน ( แสดง ๑๐ – ๑๕ นาที )
– การแสดงของนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนทัน
– พิธีมอบรางวัลการประกวดแข่งขันร้องเพลงและทีมหางเครื่องของเยาวชนตำบลโนนทัน

๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. – พักกลางวัน

๑๓.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. – กิจกรรมการประกวดธิดาลำไยประจำปี ๒๕๕๖ (เวทีกลาง)

วันอาทิตย์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๖
๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น. – การแสดงของนักเรียนโรงเรียนบ้านภูพานคำ และโรงเรียนบ้านอ่างบูรพา (เวทีกลาง)

๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. – กิจกรรมการแสดงของผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๖ – หมู่ที่ ๑๐

๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. – พักกลางวัน

๑๓.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. – การประกวดมิสฟอสซิล ประจำปี ๒๕๕๖

๑๗.๐๐ น. – เป็นต้นไป – พิธีปิด เทศกาลเที่ยวหอยหิน กินลำไย ไหว้หลวงปู่ขาว จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี ๒๕๕๖ โดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

แผนที่การเดินทาง

Smile_HoiHin2

      ไปเที่ยวงาน “เทศกาลเที่ยวหอยหิน กินลำไย ไหว้หลวงปู่ขาว” ทั้งอิ่มตา อิ่มกาย อิ่มใจ คุ้มขนาดนี้ เพื่อนๆคนไหนว่าง ก็อย่าลืมไปเที่ยวงานกันนะครับ พลาดแล้วจะเสียใจ อิอิ

เรียบเรียงโดย SunZA
ขอบคุณภาพประกอบจาก nontun.go.th , dailynews.co.th

Comments