อลังการทะเลหมอก ใกล้ปาย ห้วยน้ำดัง

ภาคเหนือ

by Administrators 2497 Views

พวกเราชาว SmileTravel.in.th  ยินดีนำเสนอสถานที่  อลังการทะเลหมอก ใกล้ ปาย  แม่แตง  จ.เชียงใหม่
บรรยากาศประทับใจมาก  หนาวเย็น  ต้นไม้ร่มรื่น  หายใจเป็นไอ  เป็นสิ่งที่ผมตามหากับภาคเหนือของประเทศไทย
แต่เนื่องไปด้วยเวลาประมาณบ่ายโมงทำให้พลาดอลังกาลทะเลหมอก  วันหน้ามาจะมากางเต้นท์  ชมดาว  ถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้น  ชมทะเลหมอก  และแวะไปทานขาหมูยูนาน  ณ  ปาย  อีกครั้ง  คุ้มค่ากับการเดินทางแน่ๆ
ช่วงขาลงจากภูเขาเจอโค้งอีกรอบนึง  เอาซะจนไม่ไหวเลย  แวะร้านก๋วยเตี๋ยวริมทางข้างหน้าผา  พักรถ  พักคน  ก๋วยเตี๋ยวร้อนๆซักชาม  ค่อยยังชั่ว

Houynamdung 01

อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอแม่แตง  อำเภอเชียงดาว  อำเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม่  และ  อำเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  มีสภาพป่าและธรรมชาติที่สมบูรณ์  ภูเขาสูงชันสลับซับซ้อน  เป็นป่าต้นน้ำ  ลำธาร  มีจุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงามและจุดชมวิวที่สามารถชมบรรยากาศอันร่มรื่น โดยเฉพาะบริเวณห้วยน้ำดัง  ที่มีชื่อว่าทะเลหมอกที่งดงามยิ่ง  เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศไปเที่ยวชมความงามเป็นจำนวนมาก 1,252.12  ตารางกิโลเมตร  หรือ  782,575  ไร่  และได้จัดตั้งเป็น  “อุทยานแห่งชาติห้วยนำดัง”  เมื่อวันที่  14 สิงหาคม  2538  เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่  81

ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาและภูเขาสูงที่สลับซับซ้อนทอดตัวยาวตามแนวเหนือ-ใต้และอยู่ในแนวเดียวกันกับเทือกเขาเชียงดาว  ภูเขาต่างๆ  ในพื้นที่ที่มีความสูงชันตั้งแต่  500-1,962  เมตร  จากระดับน้ำทะเล  มีภูเขาที่สูงที่สุดคือ  ดอยช้าง  เป็นป่าต้นน้ำลำธาร  มีลำห้วยน้อยใหญ่มากมาย  ได้แก่  ห้วยแม่เย็น  ห้วยแม่ฮี้  ห้วยแม่ปิง  ห้วยแม่จอกหลวง  ห้วยน้ำดัง  เป็นต้น  รวมกันไหลลงสู่แม่น้ำปาย  แม่น้ำปิง  แม่น้ำแตง

ลักษณะภูมิอากาศ

ฤดูฝน  ระหว่างเดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม
ฤดูหนาว  ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์  จะมีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 9 c
ฤดูร้อน  ระหว่างเดือนมีนาคม – เดือนเมษายน  จะมีอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 34 c

พันธุ์ไม้และสัตว์ป่า

สภาพทางธรรมชาติยังคงความอุดมสมบูรณ์  จึงทำให้เกิดสังคมพืชหลากหลายชนิด  ประกอบด้วยป่าดิบชื้น  ป่าดิบเขา  ป่าเบญจพรรณ  ป่าสนเขา  มีพรรณไม้ที่สำคัญ  ได้แก่  ไม้ตะเคียน  ยาง  จำปีป่า  ยมหอ ม มะม่วงป่า  ยมป่า  เสลา  ดงดำ  แดง  ประดู่  ตะแบ ก ตีนนก  งิ้วป่า  สนสองใบ  ไม้ก่อต่างๆ  เต็ง  รัง  เป็นต้นด้วยความอุดมสมบูรณ์ของสภาพป่ า จึงชุกชุมไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิด  ได้แ ก่ ช้างป่า  กวาง  หมี  เก้ง  เลียงผา  หมูป่า  เสือ  ชะมด  ลิง  พังพอน  เม่น  ไก่ป่า ไก่ฟ้า  และนกนานาชนิด  ได้แก่  นกเปล้า  นกแก้ว  นกขุนทอง  นกขมิ้น  นกปรอท  และ  นกเหยี่ยว  เป็นต้น

Houynamdung 06แหล่งท่องเที่ยว

• จุดชมวิวดอยช้าง
อยู่บนดอยช้างขึ้นไปทางเหนือของห้วยน้ำดัง  มีความสูงจากระดับน้ำทะเล  1,962 เมต ร สามารถมองเห็นสภาพธรรมชาติของทิวเขาอันสลับซับซ้อน  ทะเลหมอกในตอนเช้าตรู่ได้ชัดเจน
• จุดชมวิวบริเวณห้วยน้ำดัง

(ดอยกิ่วลม)  เป็นที่ตั้งของหน่วยพัฒนาต้นน้ำที่  2  (ห้วยน้ำดัง)  เป็นจุดชมวิวที่สวยงามมากที่สุดและมีชื่อเสียงมากในด้านการท่องเที่ยว  ที่จะชมทะเลหมอกในช่วงเช้าตรู่และเป็นที่รู้จักของชาวไทยและชาวต่างประเทศ  เพื่อคอยชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกอันกว้างใหญ่ไพศาลในช่วงฤดูหนาว  สภาพธรรมชาติอันสวยงามของจุดชมวิวนี้เมื่อยืนอยู่ที่บ้านพักของห้วยน้ำดังแล้วมองไปทางทิศตะวันออก  ทำให้มองเห็นสภาพธรรมชาติที่สวยงาม  ทิวทัศน์ของทิวเขาอันสลับซับซ้อนซึ่งมีดอยหลวงเชียงดาวที่สูงที่สุดอยู่ใจกลาง  และในช่วงเช้าตรู่ของฤดูหนาวจะเกิดทัศนียภาพของทะเลหมอกที่  สวยงา ม ทางเข้าแยกจากถนนสายแม่มาลัย-ปายหลักกิโลเมตรที่  65 – 66  เป็นทางลูกรังเข้าไปอีกประมาณ  6  กิโลเมตร

• น้ำตกแม่เย็น  เป็นน้ำตกที่เกิดจากลำห้วยแม่เย็นหลวง  ซึ่งจะไหลลงมาสู่แม่น้ำปายต่อไป  สภาพน้ำตกเป็นน้ำตกขนาดใหญ่สูง  มีน้ำไหลตลอดปี
• น้ำตกแม่ลาด  ความสูงประมาณ  40-50 เมตร ตั้งอยู่ใน  ต.เมืองแหง  อ.เวียงแหง  จ.เชียงใหม่
• น้ำตกแม่หาด  ความสูงประมาณ  40-50 เมตร  มี  4  ชั้น  ตั้งอยู่ใน  ต.เมืองแหง  อ.เวียงแหง  จ.เชียงใหม่
• น้ำตกห้วยน้ำดัง  เป็นน้ำตกที่เกิดจากลำห้วยน้ำดัง  มีโขดหินมากมาย  ความสูงประมาณ  50  เมตร  กว้าง  10  เมตร  เป็นน้ำตกที่สวยงามมากความสูง  3 – 4  ชั้น  และสภาพโดยทั่วๆ  ไปชุ่มชื้นไปด้วยพันธุ์ไม้ป่าดิบชื้น

• โป่งน้ำร้อนท่าปาย  เป็นบ่อน้ำร้อนที่เปรียบเสมือนน้ำกำลังเดือดขึ้นเป็นพรายฟอง  อุณหภูมิน้ำผิวดินประมาณ  80  องศาเซลเซียส  น้ำร้อนจะไหลรวมกันเป็นธารน้ำร้อนขยายเป็นบริเวณกว้างมีหมอกควันปกคลุมพื้นที่อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ  ประมาณ  30  กม.  ตั้งอยู่ใน  ต.แม่ฮี้  อ.ปาย  จ.แม่ฮ่องสอน

• โป่งน้ำร้อนโป่งเดือด  น้ำพุร้อนขนาดใหญ่  จำนวน  3-4 บ่อ  และยังมีบ่อเล็กๆ  กระจายอยู่ทั่วไป  อุณหภูมิน้ำผิวดินประมาณ  90-9 9 องศาเซลเซียส  น้ำพุร้อนจะพุ่งจากใต้ดินตลอดเวลา  บางครั้งพุ่งสูงถึง  2  เมตร  บริเวณนี้ยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติโป่งเดือด  ระยะทาง  1,550  เมตร  และโป่งเดือดยังเป็นจุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวทัวร์ป่าที่มีชื่อเสียงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง

• โป่งร้อน  อยู่ในป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปายฝั่งซ้ายตอนบน  ท้องที่ตำบลแม่อี้  อำเภอปา ย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เส้นทางลูกรังเข้าไปโป่งร้อน  โดยแยกเข้าทางบ้านแม่ปิง  ระยะทางประมาณ  2  กิโลเมตร  สภาพธรรมชาติของโป่งร้อนเป็นบ่อน้ำร้อนที่น้ำกำลังเดือดเป็นฟองและมีหมอกควันปกคลุมพื้นที่  พร้อมทั้งมีน้ำร้อนไหลเรื่อยๆ  ทั่วบริเวณกว้าง  บ่อน้ำร้อนแห่งนี้มีบ่อใหญ่  2  บ่อ  นอกจากนี้ลักษณะเป็น  น้ำผุดบางจุด  ความร้อนประมาณ  80  องศาเซลเซียส  รอบๆ  โป่งร้อนเป็นไม้สักที่สมบูรณ์มาก

• ล่องแพลำน้ำแม่แตง  สองฝั่งของลำน้ำแม่แตงยังคงอุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้และนกนานาชนิด  จัดว่าเป็นสายน้ำที่มีบรรยากาศของการท่องเที่ยวที่ตื่นเต้นเร้าใจเต็มไปด้วยเกาะแก่งและโขดหิน  โดยเดินทางตามเส้นทางทัวร์ป่าจากน้ำพุร้อนโป่งเดือดจนถึงบ้านปางป่าคา  (7กม.)  หรือบ้านป่าข้าวหลาม  (9 กม.)  จากนั้นเริ่มล่องแพใช้เวลาประมาณ  3-4  ชั่วโมง  จะถึงบ้านสบก๋ายซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของการล่องแพ

บ้านพัก-บริการ  บ้านพักทางการที่ตั้งในอุทยานฯ

การเดินทาง 

• รถยนต์  โดยเดินทางจากอำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  ตามเส้นทางหลวงหมายเลข  107  และเข้าทางแยกซ้ายมือที่ตลาดแม่มาลัย  (อำเภอแม่แตง) ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข  1095  (สายแม่-มาลัยปาย)  จนถึงช่วงหลักกิโลเมตรที่  65-66  มีทางแยกขวามือซึ่งมีป้อมยามตั้งอยู่ทางเข้าถึงบริเวณ  ห้วยน้ำดัง ระยะทางประมาณ  6  กิโลเมตร  เดินทางต่อไปอีกระยะประมาณ  3  กิโลเมตร  จะถึงจุดชมวิวดอยช้าง  ถ้าเดินทางต่อไปอีกตามเส้นทางหลวงหมายเลข  1095 จากหลักกิโลเมตรที่  66  ไปยังอำเภอแม่ปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ถึงบ้านแม่ปิง  จะมีทางแยกขวามือเป็นทางของ  รพช.  หมายเลข  มส. 11024  ถึงโป่งร้อน  อันเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่ง

สถานที่ติดต่อ 

อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
หมู่ 5 ต.กึ๊ดช้าง อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ 50150

โทรศัพท์ : 0 5324 8491, 08 4908 1531 (มือถือ) โทรสาร : 0 5324 8491

Houynamdung 04 Houynamdung 03• การเดินทางไปห้วยน้ำดัง

1.รถยนต์ส่วนตัว การเดินทาง ไปยังอุทยานฯ จากตัวเมืองเชียงใหม่ไปตามทางหลวงหมายเลข 107 สายเชียงใหม่-ฝาง ระยะทาง ประมาณ 37 กิโลเมตร ถึงตลาดแม่มาลัย อ.แม่แตง แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 1095 สายเชียงใหม่-ปาย อีกประมาณ 65 กิโลเมตร ถึงด่านตรวจอุทยานฯ ซึ่งอยู่ด้านขวามือเข้าไปอีก 6 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานฯ และหากเดินทางต่อไปอีก 1 กิโลเมตร ถึงศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

2. รถโดยสารสารธารณะ จากสถานีขนส่งเชียงใหม่ สายเชียงใหม่-ปาย อัตราค่าโดยสาร 40 บาท/คน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ลงหน้าปากทางเข้าห้วยน้ำดัง หน้าบริเวณปากทางเข้าไม่มีรถโดยสารสารธารณะคอยให้บริการ นักท่องเที่ยว อาจติดต่อรถของเจ้าหน้าที่ไปส่ง(เสียค่าบริการแล้วแต่ตกลง)

Houynamdung 08 Houynamdung 07 Houynamdung 05 Houynamdung 04ภาพโดย  ผู้พันน้อย

ขอขอบคุณบทความ  http://www.oceansmile.com/N/Chianmai/HuenamdangForest.htm

Comments